Mesaj de felicitare a Directorului IMSP Spitalul Raional Cimișlia

Mariana Florea cu prilejul  ”Ziua profesională a Lucrătorului  Medical și a farmacistului”

     Anul acesta se împlinesc exact 25 ani, de cînd în R.M., prin decret prezidențial, a 3 zi de duminică din luna iunie se sărbătorește Ziua profesională a Lucrătorului  Medical și a farmacistului.

     Această sărbătoare este o ocazie frumoasă de a veni cu cuvinte de mulțămire pentru toți cei, care prin vocație au devenit profesioniști, pentru toți cei, care și-au dedicat destinul suferințelor oamenilor, pentru toți cei care au manifestat și manifestă eroizm de a sta la patul suferindului- aceștea sînt medicii, asistente medicale, farmaciști cît și alți lucrători de fapt încadrați în sistemul sănătății care asigură buna funcțonare a instituțiilor medicale.

     Anul acesta este și o frumoasă coincidență de Ziua Lucrătorului Medical și Farmacistului cu frumoasa sărbătoare a creștinilor ”Duminica Mare”.

     Să sperăm și ne dorim ca această coincidență cu frumoasa sărbătoare să ne umple sufletele noastre, a lucrătorilor medicali cu speranțe frumoase, cu încredere, curaj și izbîndă în fața celor mai dure încercări – a izbuti  în fața morții.

     Vreau să Vă doresc, ca farmecul frumoasei sărbători de Duminica Mare cu mirezme de cimburel și flori de tei, cu cîntecul bisericesc despre îngerii păzitori- să aducă bunătate și liniște în sufletele noastre, să aducă bunătate și respect între oameni și cel mai important să aveți sentimentul de mulțămire exprimat de oameni pentru tot ce faceți pentru ei.

     Din punctul meu de vedere, și în mod special  de apreciere,astăzi au rămas acasă și muncesc aici cei mai puternici oameni! Des se discută și ne  pare rău de așa constatări, precum că au plecat cei mai buni din țară. Nu!! Cei mai buni muncesc aici.Cei care nu și-au lăsat copiii, nu și-au lăsat părinții la voia soartei, nu au destrămat familia și neamul și dacă doriți – Muncesc pentru poporul Moldovei! Muncesc pentu Țară!

     Vă exprim respectul și plecăciune pentru că munciți acasă, aici !!

     O bună parte din lucrătorii spitalului nostru și-au consacrat destinul în întregime, au mincit o viață întreagă în acest spital.

     Toți sînt mîndria noastră, a colectivului și merită respectul populației pentru că muncesc în 2-3 norme de lucru și locuitorii raionului au servicii bune de sănătate aici, acasă în Cimișlia.

     Un respect deosebit doresc să exprim veteranilor spitalului, celora, care au pus temelia sistemului de sănătate în raion, celora care au construit acest spital și au creat valorile și tradițiile frumoase, ne-au transmis o instituție cu autoritate și capacități puternice.

     Alături de muncă multă, realizări atinse există și probleme. Permanent sîntem preocupați de creșterea calității serviciilor medicale, îmbunătățirea nivelului de atitudine și comunicare cu pacientul și rudele. Problemele le cunoaștem.

     Rămînem cu speranțe de rezolvare a problemei de cadre, majorare a salariilor pentru o bună motivație a specialiștilor de a munci acasă.

     Stimați colegi!

            Mulțumesc din partea fiecărui pacient reîntors acasă cu succes, mulțumesc din partea fiecărei mame, care a adus pe lume un copil. Mulțumesc din partea fiecărui om care a regăsit speranța într-o privire caldă și o vorbă bună.

            Vă mulțumesc tuturor care ați transformat vocația în profesie și sacrificați parte din viața voastră pentru bunăstarea pacienților..

Vă urez sănătate, curaj, putere și respectul civilizației umane.