Pe 17 septembrie 2020, Organizația Mondială a Sănătății, partenerii internaționali și toate țările vor sărbători Ziua Mondială a Siguranței Pacienților.

Recunoscând siguranța pacienților ca prioritate globală pentru sănătate, toate cele 194 de state membre ale OMS la cea de-a 72-a Adunare Mondială a Sănătății, în mai 2019, au aprobat înființarea Zilei Mondiale a Siguranței Pacienților (Rezoluția WHA72.6), care va fi marcată anual la 17 septembrie. Obiectivele Zilei Mondiale a Siguranței Pacienților sunt de a crește gradul de conștientizare și implicare a publicului, de a spori înțelegerea globală și de a stimula solidaritatea globală și acțiunile de promovare a siguranței pacienților.

Ziua Mondială a Siguranței Pacienților se bazează pe o serie de reuniuni anuale mondiale de succes privind siguranța pacienților. Prima reuniune de acest fel a avut loc la Londra în 2016.

Ce este siguranța pacientului?
Siguranța pacientului este o disciplină de îngrijire a sănătății care a apărut odată cu complexitatea în schimbare a sistemelor de îngrijire a sănătății și prin urmare , odată cu creșterea consecințelor dăunătoare pacienților în instituțiile de îngrijire a sănătății. Aceasta își propune să prevină și să reducă riscurile, erorile și prejudiciile care apar la pacienți în timpul acordării asistenței medicale. O piatră de temelie a disciplinei este îmbunătățirea continuă bazată pe învățarea din erori și evenimente adverse.
Siguranța pacienților este fundamentală pentru furnizarea de servicii esențiale de sănătate de calitate. Într-adevăr, există un consens clar că serviciile de sănătate de calitate din întreaga lume ar trebui să fie eficiente, sigure și centrate pe oameni. În plus, pentru a realiza beneficiile unei îngrijiri medicale de calitate, serviciile de sănătate trebuie să fie acordate în timp util, să fie echitabile, integrate și eficiente.
Pentru a asigura implementarea cu succes a strategiilor de siguranță a pacienților; sunt necesare politici clare, capacitate de conducere, date care să conducă la îmbunătățirea siguranței, profesioniști calificați în domeniul sănătății și implicarea efectivă a pacienților în propria lor îngrijire..

Obiectivele Zilei Mondiale a Siguranței Pacienților 2020:
     • Creșterea gradului de conștientizare globală cu privire la importanța siguranței lucrătorilor din domeniul sănătății și a legăturilor sale cu siguranța pacienților
     • Angajarea mai multor părți interesate și adoptarea strategiilor multimodale pentru a îmbunătăți siguranța lucrătorilor din sănătate și a pacienților
     • Implementarea deacțiuni urgente și durabile ale tuturor părților interesate care recunosc și investesc în siguranța lucrătorilor din domeniul sănătății, ca prioritate pentru siguranța paciențilorî
     • Oferirea recunoașterii cuvenite pentru devotamentul și munca greaa lucrătorilor din domeniul sănătății, în special pe fondul luptei actuale împotriva COVID-19
Pandemia COVID-19 a dezvăluit provocările și riscurile uriașe cu care se confruntă lucrătorii din domeniul sănătății la nivel global, inclusiv infecțiile asociate asistenței medicale, violența, stigmatul, tulburările psihologice și emoționale, bolile și chiar moartea. Mai mult, lucrul în medii stresante face ca lucrătorii din domeniul sănătățiisă fiemai predispuși la erori care pot duce la rănirea pacientului.
OMS va respecta Ziua Mondială a Siguranței Pacienților la 17 septembrie 2020 și va lansa o campanie globală pentru a sublinia importanța siguranței lucrătorilor din domeniul sănătății ca prioritate pentru siguranța pacientului. OMS îndeamnă toți partenerii și țările să dezvolte campanii naționale și locale în această zi și să se angajeze în luarea de măsuri urgente și durabile pentru a recunoaște siguranța lucrătorilor din domeniul sănătății ca o condiție prealabilă pentru siguranța pacientului.
Campania își propune să mobilizeze pacienții, lucrătorii din domeniul sănătății, liderii din domeniul sănătății, factorii de decizie politică, academicienii, cercetătorii, rețelele profesionale, sectorul privat și industria asistenței medicale pentru a se pronunța pentru siguranța lucrătorilor din domeniul sănătății, pentru a îmbunătăți siguranța asistenței medicale și pentru a reduce riscurile, atât pentru lucrătorii din domeniul sănătății, cât și pentru pacienți.
Tema pentru Ziua Mondială a Siguranței Pacienților:
Siguranța lucrătorilor din sănătate: o prioritate pentru siguranța pacientului!

Sloganul Zilei:
Lucrători din sănătate siguri, pacienți siguri!

Apel la acțiune:
Vorbește pentru siguranța lucrătorilor din sănătate!

Linii directoare pentru Lucrători din sănătate:
     • Siguranța ta începe cu tine: ai grijă de sănătatea ta fizică și psihologică
     • Protejați-vă siguranța și cea a persoanelor pentru care aveți grijă
     • Asigurați-vă că sunteți instruit și conștient de prevenirea și controlul infecțiilor și implementați măsurile adecvate
     • Contribuiți în mod activ la construirea și consolidarea unei culturi a siguranței la locul de muncă
     • Îmbunătățiți-vă cunoștințele, abilitățile și competențele pentru siguranță în îngrijirea sănătății
     • Cunoaște-ți drepturile și responsabilitățile și solicită un mediu de lucru sigur
     • Raportați întotdeauna autorităților riscurile de siguranță, violența, hărțuirea sau amenințările
     • Promovați și implementați practici inovatoare de siguranță în cadrul organizației dvs.
Sugestii de acțiune:
Iluminați un monument în portocaliu. Culoarea portocalie este simbolul acestei zile.
Acesta va fi, de asemenea, un gest de respect și recunoștință față de toți lucrătorii din domeniul sănătății.
În septembrie 2019, orașul Geneva, care găzduiește sediul OMS și alte 80 de orașe din întreaga lume, auiluminat locuri și monumente iconice în portocaliu pentru a sărbători Ziua mondială a siguranței pacientului 2019. Culoarea portocalie simbolizează rolul central al siguranței pacientului, eforturile țărilor de a realiza o acoperire universală a sănătății. Iluminarea unui monument în portocaliu este semnul acestei zile.
Gestul simbolic din septembrie 2020 va reprezenta o recunoaștere publică foarte vizibilă a eforturilor lucrătorilor din domeniul sănătății la nivel global de a oferi asistență medicală sigură în fiecare zi pacienților lor.